les hele artikkelen her Fiskarlaget Artikler.

Kort oppsumering av saken: 

  • 1. juli 2022 for fartøy ned til 11 meter 
  • Fartøy 10-10.99 meter 1. mars 2023
  • Fartøy under 10 meter fra 1. januar 2024