DEP
Avgangs vindu
DCA
Dagbok vindu
POR
Ankomst vindu
Send Safe Sea Net mld. i DEP
Safe Sea Net meldingsflyt
TRA
Omlastings vindu

iFisk fangst 2. generasjon fangstdagbok i drift siden januar 2016. Fremstår i ny drakt, og med ny motor.

Brukergrensesnittet er tilsvarende forrige versjon, men tilrettelagt for nye funksjoner og verktøy for å gjøre hverdagen enklere for brukeren.

Tilbakemeldinger fra brukere av iFisk fangstdagbok er utelukkende positive, og vi er godt i gang med videreutvikling av tilleggsmoduler.

Som de fleste nok kjenner til er alle båter over 300 Bt. rapporteringspliktig til Safe Sea Net fra 1. Juni 2015.

Vi har derfor utviklet en tilleggsmodul for iFisk fangst, som dekker rapporteringskrava fiskebåtene har mot de forskjellige etatene.

Hvorfor gjøre ting dobbelt i flere systemer, når du kan gjøre det en gang i iFisk fangst!