Grensekontroll på sjøgrensen

 

Nedenfor er det litt informasjon om SafeSeaNet og linker til regelverket.  

 

Dere må være oppmerksom på at det kun er kystfiske-fartøy med kortere seilas enn 36 timer som er unntatt meldeplikten. (Ingen unntak vedr. størrelsen på fartøyet.) 

 

Fiskefeltet, nærmeste installasjon eller Nordsjøen brukes som destinasjon ved utgående grensepassering. Etter endt fiske sendes ny melding, og dersom mulig 24 timer før ankomst i valgte havn.

 

 

Veiledning for melding av mannskaps- og passasjerlister til norsk grensekontrollmyndighet


Politiet har ansvaret for grensekontrollen, Utlendingsloven § 22.


 


Meldeplikt av mannskap- og passasjerer ombord på fartøy


Forhåndsmelding
Fører av alle skip/fartøy som passerer yttergrensen, skal på vei til første norske havn gi forhåndsmelding til politiet med fortegnelse (liste) over mannskap og passasjerer. Meldingen sendes på godkjent formular i SafeSeaNet Norway (se under).

Avgangsmelding
Fører av alle skip / fartøy som passerer yttergrensen på vei fra norsk havn, skal gi avgangsmelding til politiet med oppdatert fortegnelse (liste) over mannskap og passasjerer. Meldingen sendes på godkjent formular i
SafeSeaNet Norway.


Meldeplikten dekkes av Utlendingsforskriften § 4-24.


 


Tidspunkter for å sende melding


Forhåndsmelding
– skal om mulig sendes 24 timer før passering av “indre farvann” (grunnlinjen).

Avgangsmelding
– skal sendes i god tid før avgang fra siste havn på territoriet.


 


Godkjent formular - mannskap- og passasjerlister


Meldinger med fortegnelse over mannskaps- og passasjerer ombord på fartøy/skip, skal gis på formular som er godkjent av norske myndigheter, Utlendingsforskriften § 4-24, 2. ledd.


 


Prosedyrer for melding av mannskaps- og passasjerlister


Meldinger av mannskaps- og passasjerlister skal sendes gjennom SafeSeaNet Norway.

Hvis spesielle omstendigheter gjør det umulig å rapportere via SafeSeaNet, skal meldinger av mannskaps- og passasjerlister sendes direkte til det politidistrikt som er ansvarlig for ankomst- og avgangshavn (godkjent grenseovergangssted / anløpssted). Slike meldinger skjer etter avtale med ansvarlig politidistrikt på telefon 02800.


 


Blindpassasjer, av- og påmønstring


Blindpassasjerer må snarest rapporteres direkte til politiet i første ankomsthavn i Norge. SafeSeaNet kan ikke brukes.

Melding om av- og påmønstring av mannskap, samt av- og påstigende passasjerer skal også sendes direkte til politiet i den havn hvor endringer skal finne sted. SafeSeaNet kan ikke brukes.


 


Brukerstøtte


Politi
Spørsmål og andre type henvendelser knyttet til forhåndsmeldinger av mannskaps- og passasjerlister på sjøgrensen, kan rettes til politidistrikt med ansvar for godkjente grenseovergangssted / anløpssted på telefon 02800.


Liste over politidistrikt med godkjente grenseovergangssteder.

Kystverket
Spørsmål knyttet til veiledning og bruk av meldingsportalen SafeSeaNet Norway, kan rettes til Brevik VTS på telefon +47 35 57 26 25 eller E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..


 


Sanksjoner


Unnlatelse av å overholde meldeplikten kan føre til sanksjoner i form av bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, jfr Utlendingsloven § 108, jfr § 20 og Utlendingsforskriftens § 18-13, jfr § 4-24.


 


Link til forskrift/rundskriv:


 


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-12-23-1130


 

https://udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2015-014/