iFisk - første leverandør med støtte for å sende fangstprøver til Havforskningsinstituttet direkte fra fangstdagboka.

Sildefisket er i gang, og det er også det nye systemet for bestilling av fangstprøver av sild til Havforskningsinstituttet. Det blir venta i spenning på den første vinnaren i sildelotteriet.

http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/januar/sildelotteriet-er-i-gang

 

Delt førsteplass i sildelotteriet

«Magnarson» og «Trygvason» er dei to første fartøya som er trekte ut i det nye sildelotteriet. Dei har levert til saman tre prøvar. «Trygvason» gjorde to store fangster, og blei beden om to prøvar.

http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/januar/delt-forsteplass-i-sildelotteriet